Tag: adventure education

Adventure education betekent voor Yomi, het geheel van activiteiten, die door middel van avontuurlijk georiënteerde ervaringen, groei of verandering teweeg kunnen brengen, op individueel en/of groepsniveau.


Type activiteiten kunnen verschillen, maar Yomi maakt veelvuldig gebruik van tactiele speel-, contact- en werkvormen, die al dan niet worden aangereikt door de omgeving waarin we ons bevinden (bos, strand, grasveld, mat, lichaam van de ander, ondergrond, wind, neerslag, ...).

De struggle van het individu of de groep vormt daarbij de essentie.

Om de gewenste doelstellingen te bereiken, wordt elke programma-onderdeel getoetst aan de volgende zes karakteristieken:

  • uitdagende/onbekende fysieke/tactiele omgeving;
  • kwaliteit van de activiteiten;
  • reflectie mogelijkheid;
  • groepssamenstelling & -dynamica;
  • begeleiding;
  • afstemming & autonomie van de deelnemers;