Duiding & nuance

Artikels

En dat is maar goed ook. Het geeft ons nieuwe inzichten, laat ons vertragen of versnellen en doet ons van koers veranderen wanneer wenselijk of nodig. Het "leeg maken" of "herbronnen" wordt in onze samenleving echter nog al te vaak benaderd met verbale methodieken.

Alhoewel het rollen in onze natuur ingebakken zit en de drang ernaar bij heel wat mensen aanwezig is, blijkt de drempel vaak nog bijzonder hoog. Dit komt o.a. door ons normen- en waardenkader, dat voor een groot deel aangeeft wat sociaal acceptabel is.

Jouw interne struggle zorgt voor reflectie en ondersteunt het creatieproces. Toch volstaat het "doordenken" niet altijd en dat is logisch. Je bent het gewend om bijzonder intuïtief, explorerend en sensitief te werk te gaan. Jouw lichaam is een belangrijke partner in het vertellen van het verhaal of het vertolken van een creatie. Het lijkt dan ook...

Stoeien als middel {SaM} of rollen is een open systeem, dat toelaat om op een veilige en respectvolle manier, fysiek in interactie te treden met een rol-partner, energie te kanaliseren en mentale impulsen een plek te geven. Er wordt daarbij niet vertrokken van een keurslijf aan regels en technieken, maar van vrij spelen, stoeien en bewegen. Dat is...

Naar aanleiding van het zoveelste geval van grensoverschrijdend gedrag in de wereld van vecht- en contactsport, deze kleine overpeinzing. Eerst en vooral, wil ik benadrukken dat dit geen statement is tegen vechtsporten. Ik wil vooral enige nuance brengen en een oproep doen voor de toekomst.

Huidhonger

18-07-2021

Huidhonger of het verlangen naar aanraking, is een buzzwoord dat door de marketeers veelvuldig wordt gehanteerd. Toch hebben ze geen ongelijk. Reeds jaren, (h)erken ik, tijdens de Yomi-sessies, een zekere x factor die meespeelt en die je zou kunnen benoemen als gedeelde intimiteit, maar evengoed als de kracht van de aanraking.

Alhoewel tactiel spelen (stoeien, grappling) een speelse, explorerende en actieve ontmoeting is tussen 2 personen op de mat, is het vooral een kader waarbinnen de bewegers aan de slag gaan met de concepten, vertrouwen, connectie en intimiteit. Welke impact hebben deze 3 concepten op de deelnemers en begeleiders én waar liggen de uitdagingen en...

De manier waarop jij als jonge ouder (non-verbaal) communiceert en verbindt met je kind of tiener, vormt het fundament voor een positieve, respect- en betekenisvolle opvoeding en hechting. Een goede manier om deze verbinding mogelijk te maken, is via tactiel spel, of anders gezegd een interactie waarbij aanraking een belangrijk spelelement vormt,...

De worsteling laat niemand onberoerd. Het is een universeel concept dat niet alleen gehanteerd wordt in de psychologie, maar ook uitgebreid terug te vinden is in de kunsten. Opmerkelijk is dat het vaak vrouwelijke artiesten zijn die met het thema aan de slag gaan. Yomi doet reeds jaren research naar het onderwerp en toont graag enkele interessante...