Q&A

Wat je wil weten over Tactiel.be?

Wat doet Tactiel.be

Goede vraag! Tactiel.be is een play hub die:

  • jongeren en volwassenen verbindt en versterkt door vorming & sessies;
  • vaardigheden van professionals wil aanscherpen (skill training, vorming, intervisie);

Tactiel.be maakt een unieke koppeling tussen de hard (sportieve, lichamelijke) en de soft (emotie, gevoel, verbinding) skills.
Tactiel.be gaat aan de slag met uitdagende thema's, zoals lichaamsbewustzijn, consent, gender, tactiel spelen en begrijpen, empathisch en ethisch handelen, impulscontrole, ... .

Wat is de visie achter het rollen en tactiel spelen

De insteek is dat mensen vaak moeite hebben met het fysieke en al zeker met het tactiele. Ze delen erg intieme dingen online, maar schrikken van een schouderklopje. Een speelse uitwisseling tussen 2, wordt al snel eng geïnterpreteerd. Partners weten vaak niet hoe ze lichamelijk 'echt' kunnen verbinden. Ouders zoeken naar de juiste houding om met hun kind te stoeien. Intimiteit wordt vaak op een hoop gegooid met seksualiteit. 

Tactiele spelen, worden in de jeugdvereniging/onderwijs meer en meer buitenspel gezet. Het ontbreekt handhavers vaak aan empathie, waardoor er enkel wordt gehandeld vanuit techniek en conflict.

Tactiel.be gaat met deze uitdagingen aan de slag en biedt een veilig kader om primaire, speelse & fysieke emotie en interactie, mogelijk te maken. Stoeien kan je leren!

In een maatschappij die enerzijds gekenmerkt wordt door #metoo en anderzijds verpreutsing, beweegt Tactiel.be tussen deze 2 extremen in en gaan we voluit voor het actief promoten van tactiel contact tussen mensen.

Bovendien is het rollen ook een authentieke training. Het werkt bevrijdend en scherpt de zintuigen aan. Iedereen benadert het anders en dat is prima.

Met wie kan ik rollen?

Onze visie is dat je kan rollen met iedereen: partner, kind, vriend of onbekende. Net zoals je met iedereen kan praten, lopen of wandelen. Toch is het nuttig om eerst kennis te maken met de methode. De Tactiel.be-begeleiders beschikken over de nodige tactiele empathie om af te remmen of net te versnellen, wanneer nodig. Als je dat niet doet, loop je de kans om heel wat unieke lagen van het rollen te mislopen.

Is rollen een vechtsport?

Het rollen is pittig. Het zet ons in beweging en is zeker een stretch van de comfort zone.

Toch benadert Tactiel.be het rollen niet als een vechtsport. Een sport streeft meestal naar een duidelijke winnaar en verliezer en wordt begrensd door een geheel van regels en technieken. Tijdens een rol-sessie gaat het er vaak competitief aan toe, maar dat wordt dan bepaald door de 2 beoefenaars en niet door het spel an sich. Het rollen is gebaseerd op instinct (wat reeds aanwezig is). Uiteraard zal je door oefening en persoonlijke interesse, steeds meer inzicht krijgen in de mogelijkheden (en grenzen) van jouw lichaam (hefboomtechnieken, houdgrepen, klemmen, domineren, verdedigen, durven te ondergaan, initiëren, ...). Het uitgangspunt blijft evenwel het intuïtief handelen. Durven exploreren en spelen. Veel spelen!

Bovendien presenteren de traditionele vechtsporten zich vaak als een all-in-one systeem. Ze zitten een beetje opgesloten in hun eigen keurslijf van tradities en waarden en kunnen maar moeilijk innoveren. Een vechtsport vertrekt steeds vanuit "het vechten", terwijl Tactiel.be daar helemaal geen verwantschap mee heeft.

Rollen laat, zelfs in de meest competitieve vorm, ruimte voor zachtheid en natuurlijke flow, wat fundamenteel verschillend is van vecht- en verdedigingssporten, die vertrekken vanuit de mindset om zo snel mogelijk te overwinnen en/of te neutraliseren (en laten dus weinig ruimte voor enige vorm van empathie).

Is rollen dan therapie?

Wij zijn alvast overtuigd dat samen rollen een nuttige aanvulling kan zijn op ieders leven. Het raakt immers diverse onderwerpen aan (weerbaarheid, veerkracht, grenzen, intimiteit, vertrouwen, impuls controle, lichaamstaal, conditie, body positivity,  relationele dynamiek, ...). en laat niemand onberoerd.

Tactiel.be sessies zullen ongetwijfeld een positieve invloed uitoefenen op jouw omgeving en niet in het minst op jezelf.

Het kan een aanzet zijn tot introspectie en reflectie. Maar het is vooral heel veel spelen.

Hoe kan ik me een rol-sessie voorstellen?

Niet voorstellen, gewoon doen! Een rol-sessie is gebaseerd op vrij spel en instinct. Verwacht dus geen technische training. Het doel is om maximaal te rollen en een unieke speel- en rolstijl te ontwikkelen. 

De mat is veilig en respectvol. Je zal snel merken dat elke sessie verschillend is en je nieuwe inzichten geeft (= transformatie & ervaringsgericht). 

Voel je nu al een beetje spanning/onwennigheid? Dat is normaal en geeft aan dat het op een of andere manier binnenkomt.

Hoe lang duurt een sessie?

Dit kan variëren, maar in de regel duurt een individiuele rol-sessie 60 minuten. Tijdens vormingstrajecten hanteren we blokken van 90 minuten.

Is rollen genderneutraal?

Het rollen wordt niet-binair benaderd. Gender op zich wordt niet als een 'issue' bekeken en iedereen kan met elkaar rollen. De verschillende lagen van het rollen, laten toe om diep te graven en samen te exploreren. Er is evenwel geen plaats voor respectloos gedrag. Sommige begeleiders kunnen ervoor kiezen om zich te richten tot welbepaalde doelgroepen.

Zijn er bepaalde regels?

Het rollen is een open systeem, met zo weinig mogelijk beperkingen. Tijdens een sessie bouw je vertrouwen op en zal je de ander en jezelf steeds meer kunnen uitdagen en dieper kunnen graven. Die interactie is een proces. Je zal ook meer vertrouwd raken met de concepten "tactiele empathie, intimiteit en verbinding".
Wat we niet doen:

  • elkaar opzettelijk pijn doen;
  • trappen;
  • werpen;
  • boksen (open handen).

Het is niet de bedoeling om de ander zo snel mogelijk te overwinnen. Het is even belangrijk om te ervaren, te voelen wat een bepaalde houding, greep, positie met jou en je oefenpartner doet (hoe reageert mijn ademhaling, hoe voelt deze (on)comfortabele houding, wil ik vluchten van deze nabijheid of net niet, durf ik zelf actie te initiëren, laat ik de ander toe of net niet, hoe kan ik (blijven) domineren, ...).


Zoek naar je eigen identiteit.

Speel, ontdek & groei!
Voel & pas aan!

Moet ik sportief zijn?

Nee! Onze sessies en trajecten zijn toegankelijk voor jong en minder jong.