Tactiel-checklist


A. TRUST
STARTSITUATIE & BEELD

 • Lichaamsbeeld, houdingsbeeld, bewegingsbeeld
 • Naar binnen/buiten gericht
 • Energieniveau
 • Clusters:
 • Plezier, vertrouwen, kracht, ruimte;
 • Remming, angst, controle;
 • Impulsiviteit, chaos, grenzeloosheid.

C. ACCEPT
AANVAARDING EN INSCHATTING REALITEIT

 • Motorische ontwikkeling (anamnestisch);
 • Motorische vaardigheid: coördinatie/evenwicht/concentratie;
 • Bewegingservaring: school/club/hobby; gezamenlijk of individueel
 • Zelfbeeld (motorisch), competentieverwachting, realiteitstoetsing, faalangst, prestatiemotivatie, inschatting motorische vaardigheid;
 • Leervermogen, doorzettingsvermogen, aandachtsspanne.

D. CONNECT
VERBAAL EN NON-VERBAAL CONTACT

 • Ten aanzien van de therapeut/begeleider:
 • Afhouden/aangaan;
 • Passief/actief;
 • Overdrachtsfenomenen.
 • Algemene tendensen:
 • Leeftijdsadequatie;
 • Spanningsbronnen;
 • Reactie tendens: vluchten/vechten/verduren;
 • Omgaan met kritiek/complimenten;
 • Hulp vragen/bieden/aanvaarden;
 • Inzicht in zichzelf/interactie.

B. TOUCH
SPELGEDRAG: SOCIALE ASPECTEN VAN DE MOTORIEK

 • Positiekeuze
 • Ruimte innemen: te veel/te weinig;
 • Ten overstaan van groepsgenoeten;
 • Speelstijl
 • Rivaliserend/strijdend;
 • Onderhoudend/ontwijkend;
 • Verrassend/flexibel/creatief;
 • Resulterend/doelgericht;
 • Herhalend/rigide/instinctmatig.
 • Voorkeursacties:
 • Aanvallen/doelen/scoren;
 • Verdedigen/keepen/stoppen;
 • Spelverdelen/afgeven/voorzetten.
 • Samenwerking:
 • Sociaal perspectief geven;
 • Omgaan met grenzen;
 • Omgaan met tegenspel.
 • Regelhantering:
 • Hoe is de morele ontwikkeling;
 • Volgen/negeren/boycotten/protesteren/mening geven/regels maken.

TOUCH
ERVARING VAN LICHAMELIJKHEID

 • Lichaamsbeleving: gevoelsmatige aspecten:
 • Algemeen/specifiek
 • Vorm/inhoud
 • Lichaamsbeeld: perceptuele aspecten
 • Adequaat/vertekenen/verstoord;
 • Mate van ontwikkeling en differentiatie;
 • Spanningsklachten/ziekten
 • Lichaamswaardering: cognitieve aspecten
 • Positieve en nagatieve aspecten;
 • Globaal/specifiek:
 • Lichaamsattitude: gedragsmatige aspecten
 • Eerder ondernomen acties;
 • Nabijheid/lichamelijk contact/seksualiteit/impuls