De (jonge) artiest worstelt.

04-05-2022

Elke artiest worstelt!

Jouw interne struggle zorgt voor reflectie en ondersteunt het creatieproces. Toch volstaat het "doordenken" niet altijd en dat is logisch. Je bent het gewend om bijzonder intuïtief, explorerend en sensitief te werk te gaan. Jouw lichaam is een belangrijke partner in het vertellen van het verhaal of het vertolken van een creatie. Het lijkt dan ook logisch dat het verwerken van prikkels, weerstanden en emoties ook zou gebeuren op een tactiel niveau. Dit is echter niet altijd het geval. Het "leeg maken", "zuiveren" of "herbronnen" wordt al te vaak aangepakt met verbale methodieken (debriefing, evaluatie, gesprek, ...). Dit is voor een deel te wijten aan onze sociale conditionering.

Hier gaat Yomi mee aan de slag. Een Yomi-sessie, is een veilig en respectvol kader waarbinnen jij als kunstenaar, los van techniek en op non-verbale wijze, in interactie kan treden. Het doel? Prikkels, emoties en energie een plek geven, loslaten of net activeren.

Via een herkenbaar format (spelen/rollen/stoeien/worstelen/raufen) kan je diep graven, het juk van "de performance" afschudden en uiteindelijk het pad vrijmaken voor een nieuw creatieproces.

Je worstelt en dat is maar goed ook. Maar worstel niet enkel in je hoofd en met woorden. Beuk in op die conditionering en ga fysiek aan de slag met alle weerstanden en uitdagingen. Wees niet beschaamd om vrijuit te spelen en te voelen. Activeer jouw Yomi skills en stretch die comfort zone.

Geprikkeld om een sessie of reflectietraject te boeken?