Waarom Yomi geen vechtsport is.

11-10-2021

Stoeien als middel {SaM} of rollen is een open systeem, dat toelaat om op een veilige en respectvolle manier, fysiek in interactie te treden met een rol-partner, energie te kanaliseren en mentale impulsen een plek te geven. Er wordt daarbij niet vertrokken van een keurslijf aan regels en technieken, maar van vrij spelen, stoeien en bewegen. Dat is meteen ook het belangrijkste verschil met een traditionele vechtsport, die vaak gevangen zit in haar eigen keurslijf van tradities.

Samen rollen, competitief of speels, maakt heel wat los. Bijna alle zoogdieren rollen en stoeien met elkaar tijdens het opgroeien. Het is bijzonder nuttig. Ergens onderweg naar volwassenheid, verliezen we die speelsheid en reserveren we het lichamelijke bijna uitsluitend voor onze (liefdes) partners. Onze sociale conditionering laat niet toe dat we met verschillende personen spelen, stoeien, ... Wanneer het toch een keer gebeurt, merk je de onwennige en afkeurende blikken van de anderen. Toch blijft die prikkel en drang aanwezig in ons lichaam.

Er is echter niet echt een plek, waar we die fysieke prikkels in een veilig kader kunnen ventileren. Yomi wil die plek zijn, die daar een oplossing voor biedt. Samen met een Yomi-begeleider (of andere oefenpartner) ga je de mat op voor een sessie. Die begeleider is er enkel voor jou en heeft de ervaring om af te remmen of te versnellen, waar nodig. Toch staan beiden op gelijke voet. Elke sessie is anders en je leert van elkaar. Ook daar verlaten we het pad van vechtsport, dat vasthoudt aan een strak meester <> leerling discours.

Je zet je volledige lichaam in. De zintuigen staan op scherp. Naast de tactiele uitdaging, ontvang je ook heel wat mentale prikkels die je een plek moet geven. Opnieuw een belangrijk verschil met de traditionele vechtsporten, die het mentale luik van het tactiel contact, vaak om begrijpelijk redenen negeren (Geen oogcontact maken, want dat maakt het 'weird' of dan verlies je efficiëntie, zijn vaak gehoorde uitspraken). Naar ons gevoel is 'de intimiteit' van het contact en het rollen, onmiskenbaar verbonden met het fysieke en moet je het ook als dusdanig benaderen (en durven benoemen). Pas wanneer je beide aspecten beheerst, kan je evenwichtig rollen/bewegen ( met een empatische verhouding tot de ander).

Ingegeven door extremen, zoals (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, wordt het tactiel spel vaak buitenspel gezet. Yomi strijdt voor het omgekeerde en wil inzetten op meer body awareness, dat toelaat om fysieke empathie te ontwikkelen, waardoor m/v/x op een meer respectvolle manier met elkaar kunnen omgaan. Het rollen kan hiervoor als 'easy access' methodiek worden ingezet.

Yomi is 1 grote metafoor voor het leven. Een fysieke puzzel. Het is voor iedereen haalbaar en zelfs voor de zeer sportieve man of vrouw, kan het een uitdaging zijn. Het is een aanzet tot introspectie en activeert de fysieke empathie.

Let's roll!