Yomi in het jeugd{welzijns}werk.

26-07-2022

Alhoewel het rollen in onze natuur ingebakken zit en de drang ernaar bij heel wat mensen aanwezig is, blijkt de drempel vaak nog bijzonder hoog. Dit komt o.a. door ons normen- en waardenkader, dat voor een groot deel aangeeft wat sociaal acceptabel is.

Deze sociale conditionering kan gewijzigd worden, door o.a. het jeugdwerk, onderwijs en de opvoeding. Sociale conditionering is het geheel van normen, waarden en gedragsregels, die ons van bij de geboorte worden opgelegd en aangeleerd. Elke gemeenschap legt zo zijn eigen nuances. We ontsnappen daar maar moeilijk aan. Een onderdeel hiervan is, dat tactiel spelen, stoeien, rollen met andere (jong) volwassenen, vanaf een bepaalde leeftijd, niet meer getolereerd wordt. Het hoort niet. Het zou aanleiding kunnen geven tot grensoverschrijdend gedrag of het 'samenleven' bemoeilijken of verwarren.

Yomi draagt actief bij aan de ontwikkeling van de speelse mens, die empathisch kan handelen in een steeds meer analytisch digitale wereld.

In de plaats van aanraking en interactie te duiden en te integreren in het jeugdwerk en het onderwijs, horen we allerhande voorstellen, die het tegengestelde voorstaan: zo mogen de jonge waterpolo speelsters niet meer samen trainen met de jongens, omdat er onder water aanraking zou kunnen zijn. Uiteraard zijn dit perverse redeneringen, die er enkel op gericht zijn om het probleem weg te werken, zonder het op te lossen.

Wanneer kinderen en jongeren rollen en stoeien met elkaar, niet 1 keer maar structureel, zullen zij een zekere tactiele empathie ontwikkelen, die zal afstralen op al hun toekomstige relaties, zowel privé als zakelijk. Ze zullen ervaren dat rollen met andere genders geen issue hoeft te zijn en dat dit respectvol, sportief en/of zacht kan zijn. Ze ontwikkelen body awareness. Het rollen brengt balans tussen zowel het lichamelijke als het mentale.

Indien het rollen geïntegreerd kan worden in het formeel en informeel leer- en speelparcours van het kind en de jongere, zullen er telkens extra laagjes aan het geheel worden toegevoegd (trust-touch-accept-connect). Wat eerst begon als stoeien, playfight en rollebollen, zal langzaam overgaan in het exploreren van de ander en zichzelf. Een informele aanzet tot introspectie en groei, waarbij de jonge man, vrouw, X zal inzien dat het wel degelijk mogelijk is om intimiteit te delen, zonder biologische drift achterna te hollen en grenzen te overschrijden. Ze zullen spelen, voelen en impulsen een plek leren geven. Ze zullen elkaar en zichzelf leren respecteren.

Wanneer de basisvoorwaarden veiligheid en respect bewaakt worden (door de begeleiders en de jongeren zelf), zal het Yomi pad een unieke impact realiseren op de ontwikkeling van de jonge man en vrouw.