tag: stoeien

Stoeien & Playfight

Stoeien, is een spelvorm, waarbij de 2 spelers elkaar op een fysieke en tactiele manier uitdagen en met elkaar in interactie treden. Er zijn verschillende stoei-vormen. Bijna alle zoogdieren stoeien tijdens het opgroeien en het wordt dan ook algemeen erkend als een bijzonder nuttige manier om bepaalde levensnoodzakelijke skills te ontwikkelen, zoals omgaan met emotie en impuls, het leren aangeven van grenzen, ontladen en ontprikkelen, inzicht krijgen in het eigen lichaam en dat van de ander, enz.. Stoeien biedt interessante toepassingsmogelijkheden binnen het domein van opvoeding, zorg en hulpverlening.

Playfight, is in essentie te vergelijken met stoeien, maar de term wordt vaker gebruikt bij volwassenen. Terwijl het stoeien vaak een activiteit is tussen 2 personen, is playfight eerder een groepsactiviteit, waarbij de groep een ondersteunende cirkel vormt rondom het speelveld waar 2 deelnemers telkens met elkaar in interactie treden. Na enkele minuten wordt er gewisseld.

Yomi (rollen), staat voor een dynamiek die zich beweegt tussen stoeien en grappling (grondvechten). De 2 beoefenaars bepalen zelf hoe intens ze hun sessie maken. Het rollen bij Yomi staat voor intens fysiek contact en een gelijkwaardigheid tussen de spelers, bij voorkeur in een beperkte set-up waarbij de tijd wordt genomen om in de diepte te graven en te ervaren. Rollen kan ingezet worden in verschillende domeinen, zoals het jeugdwerk, jeugdzorg, observatie en reflectie, hulpverlening & sport.