Tactiele dialogen.
Tactiele code.
Tactiel spelen.


Basistraject:  4 sessies van 60 min + dagboekopdracht.
Doelgroep:
jeugdwerkers, (leefgroep-) begeleiders, procesbegeleiders, handhavers, leerkrachten, cultuurwerkers, teams, leerkrachten, leiders, managers, ...
Format: 1:1 sessies (kleine groep bespreekbaar)
Tarief: €180,00 per individueel traject
Start:
instappen doorlopend mogelijk


De basis. Een actieve reflectie en soft skill training voor elke jeugdwerker, therapeut, opvoeder, procesbegeleider, coach, handhaver & beweger die zich wil verdiepen in tactiel spel en een unieke speelstijl en begeleiders attitude wil ontwikkelen. Rollen om te verbinden en de ander beter te begrijpen. Samen reflecteren over toepassingen en uitdagingen in de eigen praktijk (grenzen aangeven en benoemen, soft skills, intimiteit, impuls & prikkel, ...).

Begeleiders en hulpverleners uit het jeugdwerk, onderwijs en de (geestelijke) gezondheidszorg, maar ook handhavers en sportmedewerkers, hebben slechts beperkte tools en expertise ter beschikking om de impact en de mogelijkheden van tactiele zaken, volledig naar waarde te schatten en te faciliteren in formele (observatie, selectie, onderwijs, ...) en informele (jeugd(welzijns)werk, sport, ...) omgevingen.

Na het traject ben je in staat om comfortabel te rollen met anderen en het tactiele spel te lezen en te interpreteren. Je attitude als begeleider is aangescherpt en je skill set verruimd.

Het traject zet in op maximaal spelen (play before technique), dus verwacht geen technische sessies, maar op een ervaringsgerichte manier rollen, voelen, spelen & reflecteren met de begeleider.

De (soft) skill training is gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling en levert geen accreditatie op.

De sessies vinden plaats te Antwerpen of op locatie.

Meer weten over de concrete leerdoelstellingen? Check onze ECTS-fiche