TACTIEL
ASSESSMENT


Doel: Een beeld van de persoon in kaart brengen, ter ondersteuning van diagnose en behandeling (hulpverlening), selectie & begeleiding (HR/Loopbaan/Studie) of zelfontwikkeling (coaching).

Werkvorm/methode: Rollen - Spelen met nabijheid - Stoeien als middel

Aantal: noodzakelijk, minimum 1 sessie/observatie.

Outcome: naar aanleiding van de sessie(s) en op basis van de Tactiel-criteria, verwerkt de assessor/begeleider de bevindingen tot een rapport. Dit rapport houdt geen waardeoordeel of diagnose in, maar reikt inzichten aan, die nuttig kunnen zijn om tot een passend behandelplan te komen, groei te faciliteren of een selectieproces te ondersteunen.

Aanmelding: doorverwijzing of individueel initiatief