Referentiekader

Toepassingen & Ankerpunten

A,- REFERENTIEKADER:

:: Stoeien als middel
:: Grappling & Playfight dynamics;
:: Jerzy Grotowski (via negativa);
:: Adventure education
:: Ervaringsleren
:: Emmanuel Levinas (alteriteit - face à face)
:: Creatieve therapie;
:: Psychomotorische therapie
(PMT).
:: Coregulatie


B,- LITERATUUR:

:: Stoeien met stoeien, scriptie, 2008;

:: Het effect van stoeien, onderzoek naar de invloed van stoeispelen op de groepscohesie en sociale vaardigheid bij leerlingen op de basisschool, praktijkonderzoek, Fontys hogeschool;

:: Lichamelijk handelen in zorg en ondersteuningsrelaties, Vlaamse Welzijnsverbond, november 2016;

:: Vroege interventie bij autismespectrumstoornissen, Kinder- & Jeugdpsychotherapie, jaargang 14 45, nummer 1, 2018;

:: Physiological performing exercises by Jan Fabre: an additional training method for contemporary performers, Edith Cassiers, Jonas Rutgeerts, Luk Van den Dries, Charlotte De Somviele, Jan Gielen, Ann Hallemans, Annouk Van Moorsel & Nathalie A. Roussel (2015), , Theatre, Dance and Performance Training, 6:3, 273-290;

:: Conceptnota voor nieuwe regelgeving over vrij buiten spelen, creatief, natuurlijk en samen, Jeremie Vaneeckhout, Mieke Schauvliege, Elisabeth Meuleman, Johan Danen, Celia Groothedde en Tine Van den Brande, 2022;

:: The State of the Human Touch, NIVEA onderzoek 2020;

:: Etty Hillesum (De nagelaten geschriften van Etty Hillesum) - Werde der du bist;

C,- TOEPASSINGEN

Jeugdwerk - Opvoeding - Jeugdzorg - Handhaving - Werk

:: Grenzen stellen, aftasten en bewaken;
:: Body awareness - Body positivity;
:: Integer handelen & spelen;
:: Sociale conditionering & stereotype genderpatronen doorbreken;
:: Verbinding tussen ouder en kind / begeleider en cliënt / jeugdwerker & jongere
:: Intimiteit en lichamelijkheid als brug naar respect en empathie;

Hefboom/accelerator voor betere prestaties, connecties & transformaties bij:

:: Uitvoerend artiest (danser, acteur, circus, muzikant, performer, ...);
:: Interpersoonlijke relaties;
:: Jeugdwerkers, begeleiders, opvoeders & hulpverleners;
:: Handhavers;
:: Kwetsbare (jong) volwassenen;
:: Topsporters;

Diverse problematieken/beperkingen/trauma's:

:: Trust issues;
:: Identiteit & gender;
:: Sociale & relationele vaardigheden;
:: Assertiviteit & Eigenwaarde;
:: Identiteit in nabijheid;
:: Weerbaarheid / Veerkracht;
:: ADHD/ADD;
:: Burn out / Bore out;
:: Anger management;
:: Geweldproblematiek;
:: Slachtoffers seksueel geweld/misbruik - Trauma;
:: Impulsbeheersing;
:: Autoriteit & Identiteit;
:: Relatie & intimiteit (partners onderling - kind/ouder - BFF);
:: Huidhonger.