Tag: creatieve therapie

Creatieve therapie of vaktherapie, is de overkoepelende naam voor dramatherapie, beeldende therapie, muziektherapie, danstherapie, speltherapie en psychomotorische therapie. Een vaktherapeut is gespecialiseerd in minimaal één medium. In de behandeling staan vooral doen en ervaren centraal. Deze non-verbale vorm van geestelijke gezondheidszorg is een specialistische vorm van hulpverlening die erop gericht is veranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen. (Bron: Wikipedia)

Yomi specialiseert zich in het stoeien als middel (SaM) en de mogelijke toepassingen ervan in het werkveld.