ECTS

Leerdoelen & competenties

Tactiele dialogen // Tactiel spelen // Tactiele code

Titularis: Mike VR
Lesgevers: te bepalen

Hergebruik is niet toegestaan zonder toestemming
Do not copy

Geschikt voor:

 • Jeugdwerkers, begeleiders, opvoeders, educators, ...;
 • 3de graad secundair onderwijs (lichamelijke opvoeding, empathie en sociale vorming, ...);
 • Bachelor dans;
 • Bachelor drama;
 • Bachelor orthopedagogie;
 • Bachelor Toegepaste psychologie;
 • Bachelor secundair onderwijs;
 • Bachelor lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen;
 • Master dans;
 • Master drama;
 • Master orthopedagogie;
 • Master psychologie;
 • Master lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen;
 • Leerkrachten (gezondheid, LO, ...);
 • Therapeuten, psychologen, coaches, verpleegkundigen, ...;
 • Handhavers (politie, militairen, agenten, ...);
 • Uitvoerend artiesten (dansers, acteurs, circus, ...).

Totale studiebelasting: afhankelijk van het type traject.

Begincompetenties

 • Actieve beheersing van het Nederlands of het Engels
 • Heeft voldoende lichaamsbewustzijn. Gemiddelde fysieke conditie.

OLR-Leerdoelen - Eindcompetenties

 • Ontwikkelt een genderneutraal denk- en handelingskader;
 • Exploreert de begrippen verbinding, tactiele empathie, intimiteit en identiteit binnen de context van tactiele communicatie en spel;
 • Exploreert het geheel van elkaars lichamelijke en mentale impulsen die tijdens {TS} worden ontvangen en verzonden;
 • Doet aan introspectie en is in staat om de eigen gevoelens, standpunten, ervaringen, uit te drukken en te onderbouwen, zowel verbaal als non-verbaal;
 • Exploreert persoonlijke capaciteiten en grenzen om een eigen tactiele identiteit te ontwikkelen en te handhaven;
 • Ontwikkelt een open houding en is beschikbaar voor nieuwe omstandigheden;
 • Exploreert het zintuiglijk en fysiek bewustzijn;
 • Ontwikkelt een professionele houding en is in staat om op een veilige en respectvolle manier (tactiel/psychofysiek) in interactie te treden met anderen en aan te passen aan diverse doelgroepen.

Inhoud

Tactiele dialogen is een soft skill training die past binnen o.a. de principes van adventure education, spelend en ervaringsgericht leren en relationele & groepsdynamische dynamieken.

Rollen is een spelvorm, een reflectie tool en een easy access methode, die refereert naar vrij spelen, stoeien, grappling, impro-methodieken, de via negativa theorie van Grotowski en het alteriteitsprincipe van Levinas. Het referentiekader vindt u hier.

Deelnemers gaan samen met een Tactiel-begeleider in een 1:1 of kleine groep set-up de mat op, voor een interactie van min. 60 of 120 minuten, waarbij er geen technieken worden ingeoefend, maar een experimentele 'tactiele dialoog' wordt opgebouwd die toelaat om te ervaren, te reflecteren en in nabijheid te spelen.

De focus ligt op het proces/struggle, waarbij onderstaande vragen een aanzet kunnen zijn tot reflectie:

 • welke prikkels ervaren we? Hoe komen die binnen?
 • Bestaat er zoiets als tactiele empathie of neemt het ego de bovenhand?
 • Is er een evolutie merkbaar in het tactiel contact?
 • Hoe gaan we om met de nabijheid van de ander en durven we intimiteit toe te laten? Is het überhaupt noodzakelijk om intimiteit te benoemen binnen {TS}?
 • Kunnen we een eigen identiteit ontwikkelen (en handhaven) wanneer actoren met elkaar fysiek verbonden zijn?
 • Hoe verhoudt {TS} zich ten opzichte van andere werkvormen?
 • Hoe kan het rollen toegepast worden in de verschillende praktijken (jeugdwerk, leefgroepen, uitvoerende kunsten, onderwijs, opvoeding, handhaving, coaching, ...) én het dagelijks leven?

Het traject, dat kan bestaan uit een aantal sessies, vormt 1 reflectietraject. De deelnemers houden een dagboek bij van elke sessie. Deze hersenspinsels vormen de rode draad voor tussentijdse groepsreflecties en kleine aha-momenten. In alle gevallen wordt er maximaal gespeeld en krijgen de deelnemers de kans om werkelijk diep te duiken in het tactiel contact, dat met momenten zowel sportief als zacht kan zijn.

Binnen het jeugdwerk primeert het informeel spelen en verbinding maken met de ander, waarbij het rollen aanzetten geeft tot relationele reflecties en versteviging van de groepscohesie.

Afhankelijk van het type traject kunnen oefeningen en gesprekken worden toegevoegd. De mat laat toe om via 'active reviewing' reflectie tot stand te brengen.

Studiematerialen

 • Literatuurlijst
 • Ad hoc teksten - Dialogen met de begeleider

Organisatie

Werkvormen:

 • Practicum en/of oefeningen: sessies van 60 of 120 min;
 • Eigen werk: reflectie/introspectie oefening.

Evaluatievormen (indien van toepassing):

 • Permanente evaluatie - 80%
 • Reflectie/introspectie oefening/toepassing - 20%