Tag: BDNF

BDNF, staat voor brain-derived neurotrophic factor. Vrij vertaald: een zenuwcelstimulerende factor die van de hersenen afkomstig is. BDNF is een neurotrofine. Fysieke activiteit (bijvoorbeeld een Yomi sessie) heeft een gunstig effect op depressie, en gaat gepaard met een toegenomen hoeveelheid BDNF.