I Struggle!

Let's Roll!


Doelgroep: V, X, M (16+);
Aanmelden:
via toeleiding of individueel initiatief;
Tarief: €45,00 per sessie van 60min
Begeleider: Mike
Thematieken: meer spelen, intimiteit, prikkelverwerking, in je kracht en in je lijf, grenzen bewaken en exploreren, vertrouwen bouwen, weerbaarheid, veerkracht, fysiek in actie komen, relationele vaardigheden, ...


I struggle - let's Roll!, is een krachtig statement en non-verbaal traject voor meer weerbaarheid, veerkracht & een speelse identiteit. We wroeten samen, door middel van de Tactiel-methode. Tijdens het rollen is er ruimte voor reflectie en zelfonderzoek. Het traject is geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar, die meer baat heeft bij een fysieke/tactiele benadering, dat vertrekt vanuit spel. Samen in beweging. Een traject van minimum 4 sessies is aangewezen.

Wanneer woorden stil mogen zijn.

Optie: bijhouden van een dagboek na elke sessie. Het dagboek kan de basis vormen voor een voortschrijdend reflectiegesprek.