Tactiel?

Een betoog voor de (tactiel) spelende mens

Onderzoek State of Human Touch
Onderzoek State of Human Touch

We durven elkaar niet meer aanraken. Enter Tactiel!

We vinden het onwennig en aarzelen. Nochtans borrelt de drang om te verbinden en vrijuit te spelen in ieder van ons en zit het ingebakken in onze natuur. Aanraking werd ons in COVID-tijden ook letterlijk ontnomen.

Onze relationele vermogens staan onder druk. Eenzaamheid en onthechting nemen toe, niet in het minst bij jongeren en jongvolwassenen. Dat tactiele verbinding  essentieel is en dat er een verband bestaat tussen het mentale en fysieke welzijn, wordt niet meer ernstig betwist.

Tactiel en risicovol spelen & begeleiden komt weinig aan bod. Het wordt ervaren als 'een moeilijk thema' en jeugdwerkers en begeleiders hebben maar weinig handvaten om het waardevol te faciliteren en te begrijpen. Onder druk van "hyper parents" wordt risicovol spelen voor een stuk aan banden gelegd. De samenleving weet te weinig hoe ze met deze (tactiele) uitdagingen moet omgaan en grijpt regelmatig terug naar scheiding in plaats van verbinding.

Tactiel spelen & begeleiden
Empathische & veerkrachtige jongeren en volwassenen als doel.

Tactiel gaat hiermee aan de slag en ontwikkelt het 'rollen' als een speel-, verbinding- en actieve reflectievorm, met stoeien en grappling als aanknopingspunt. We zien het als een tool, voor meer autonomie, weerbaarheid en veerkracht. Tot slot kan rollen (stoeien als middel) ingezet worden voor observatie en assessment (Tactiel ontwikkelt een checklist met +20 criteria om tactiel spel te lezen). Net als bij andere contactvormen, heeft rollen een positieve invloed op onze biochemische huishouding (Oxytocine, BDNF, ...).

Rollen doen we op de mat, het strand of het grasveld. Het kan bijna overal en past dan ook prima in onze filosofie van vrij en informeel spelen in de natuur, en ontwikkelen en leren in de vrije tijd.

Tactiel ontsluit haar expertise door middel van sessies en trajecten en werkt hiervoor samen met Terra Baeto

Sinds de jaren '90 denkt Tactiel na over tactiele dynamieken in al zijn vormen en hoe deze contactvormen kunnen worden gefaciliteerd en begrepen. Met deze tactiele benadering, onderscheiden we ons van anderen. We zijn daarbij bijzonder geïnteresseerd in de manier waarop deze speel- & leerdynamieken tot stand kunnen komen en kansen creëert.

In een online realiteit, waar we steeds minder fysiek in sync zijn met elkaar, zoomt Tactiel in op pure, krachtige en menselijke emotie en verbinding.

Tactiel ijvert voor meer body empowerment & awareness, door middel van tactiel spel. Rollen voor meer inclusie, weerbaarheid, veerkracht & professionele groei.

Tactiel is overtuigd van de kracht, kansen en relevantie van Tactiel spelen voor jongeren en (jong)volwassenen en beschouwt het als een betekenisvolle manier om op een speelse en informele wijze te verbinden met de ander en de empathische en relationele vermogens aan te scherpen. De 'struggle', die onmiskenbaar verbonden is met het leven, creëert identificatie, distantie, begrip of onbegrip; met momenten van sterkte en kwetsbaarheid, pijn en vreugde, overwinning en verlies, ... . Vanuit deze tactiele dialoog ontstaat empathie, die toelaat om de ander beter te begrijpen en afstand te nemen van de ratio van het eigen ik. We bestaan in de ogen van de ander.

Binnen deze context, is Tactiel de 1ste praktijk die op een duurzame wijze aan de slag gaat met de dynamieken van Tactiel spelen voor jongeren en volwassenen en het een veilige plek geeft in het brede jeugd{welzijns}werk en hulpverlening in Vlaanderen en Brussel-hoofdstad.

Tactiel gaat daarbij aan de slag met uitdagende thema's zoals intimiteit, grensoverschrijdend gedrag, empathie, genderverhoudingen, team development, empathisch leiderschap, artistieke identiteit, ...

Bovendien kan iedereen rollen, jong en minder jong, met of zonder beperking. Inclusief werken is voor ons een basisvoorwaarde.

De werking van Tactiel past volledig binnen de principes van adventure education en kan o.a. worden ingezet bij de vorming en opleiding van (toekomstige) professionals uit de zachte, pedagogische en handhavende sectoren, zoals leefgroepbegeleiders, hulpverleners, verplegers, onderwijzers, politie & beveiligingsagenten, ....

Wij vinden het belangrijk dat begeleiders en vrijwilligers een cliëntgerichte en trauma-sensitieve attitude ontwikkelen. Onze pedagogische ankerpunten zijn mooi verwoord in het beeld van de hummingbird.

Tactiel is alert voor het proces van groei en attitudevorming.

Tactiel brengt jongeren, volwassenen en hun context letterlijk in beweging, uit het hoofd en in het lijf!

copyright: www.sclera.be
copyright: www.sclera.be

Roll for change!

Iedereen benadert rollen vanuit het eigen referentiekader en dat is prima. Het open en ervaringsgericht speelsysteem laat toe om er uit te halen (of in te stoppen), wat je zelf wil. Het zal niemand onberoerd laten en zit ingebakken in onze natuur.

De weerbare, veerkrachtige en empathische ontwikkeling van jongeren, volgt bij Tactiel uit het vrije spel, de ont-moeting, ervaring en de emergente speeldynamieken.

Rollen is in onze visie genderneutraal: dit betekent dat dat alle gendergroepen samen en met elkaar moeten kunnen rollen. We zijn LGBTQIA+ friendly. We willen niet in hokjes denken of de typische clichés bevestigen. Het allerbelangrijkste voor ons, is om een veilige, versterkende en non-toxische omgeving te creëren, die toelaat om samen te spelen en te groeien.

Tactiel zet dan ook actief in op het wegwerken van ongelijkheden en stereotype genderpatronen; en realiseert in al haar activiteiten een safe haven om op een inclusieve manier met elkaar te verbinden, vrijuit te spelen én samen te groeien.

Tactiel versterkt de groepscohesie. Meer weerbaarheid en veerkracht leidt tot een actieve deelname aan het maatschappelijk leven.

Meer weten over de methodes en context?